اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۰۴۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۰۴۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۴۰۳۹۲۵۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه باربد ، پاساژ سرای لاله زار ، پلاک 48

آریا کابل

تلفن

  • ۳۳۹۸۰۴۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۰۴۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۴۰۳۹۲۵۹ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی ، کوچه باربد ، پاساژ سرای لاله زار ، پلاک 48

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط